Pitti Petti | Alfio Antico
enter
close

Pitti Petti

Pitti Petti
A mamma nun c’è
A ghiutu alla mulinu
Chi porta u saccu chinu
Chinu di manna chinu di stuppa
Veni a ciaula e t’ammucca

Varvaruzzeddu
Ucca d’aneddu
Nasu affilatu
E te ccà na gran gnencata

Mani manuzzi
Pani e ficuzzi
Purta lo viviri ‘nna la cannata
E nicuzza s’imbriaca

Mani manuzzi
Pinti aciduzzi
Pinta la rama:
Gesù ni chiama
Ni chiama matinu
Gesù bamminu

Pisa piseddi
Culura di cannedda
Cannedda era fina
Di Santa Marina
Marina mulinara
Dda c’era na scala
Na scala ppi ffauri
Na pinna ppi picciuni
Bì Bò Bà!
Nesci fora e vola ccà

Maruzzedda Maruzzedda
Teni siti a siggitedda
Luna santa luna, vui siti la patruna
La patruna di tutti banni
Salutatimi a San Giuvanni
San Giuvanni è alla marina
Salutatimi a Caterina
Caterina a ghiutu a missa
alla faccia da batissa

Filastrocca siciliana di carattere giullaresco che accompagna con tonalità festose i giochi dei bambini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *